HİZMETLERİMİZ

 

wind-turbine

 

 

 • Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES)  ve Hidroelektrik Santralleri (HES) için fizibilite raporlarının hazırlanması,

 

 • Rüzgar hızı (m/s) ve su debisi (lt/s) ölçümlerinin yapılması,

 

 • RES ve HES ile ilgili projelendirme çalışmalarının yapılması,

 

 • RES ve HES ile ilgili danışmanlık hizmetleri,

 

 • Enerji Yönetimi konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri,

 

 • RES ve HES ile ilgili, gruplara teknik servis eğitimi,

 

 • Kurduğumuz Santrallerimize, kişisel veya gruplar halinde teknik geziler düzenleme,

 

 • Kurduğumuz Santrallerimize, kamu ve özel eğitim kurumlarının talepleri doğrultusunda geziler düzenleme,

 

 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile ilgili ulusal ve uluslar arası düzeyde panel ve seminerler düzenleme, sempozyum ve fuarlara katılarak destekleme,

 

 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından faydalanmayı genele yaymaya yönelik, kamu ve özel eğitim kurumlarıyla yapılacak protokoller çerçevesinde projeler üretme,

 

 • Gerektiğinde teknik servis hizmeti sunulması.